gdpr | Osobní rozvoj, Viva Energia

Vámi uvedené osobní údaje jsou zpracovávány Janou Hruškovou, jakožto správcem, v souladu s Obecným nařízením pro ochranu osobních údajů. Osobou oprávněnou zastupovat správce ve věci zpracovávání osobních údajů je Jana Hrušková, tel. +420 723 707 517, e-mail: janaenergie@seznam.cz. Osobní údaje jsou zpracovávány výhradně pro potřeby Jany Hruškové a nebudou předávány třetí osobě. Osobní údaje jsou společností zpracovávány po dobu 1 roku. Účelem zpracování osobních údajů je zejména zajištění Vámi zahájené komunikace s Janou Hruškovou. Máte právo požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům, požadovat jejich opravu, výmaz nebo dobu omezení zpracování, máte právo vznést námitku proti zpracovávání svých osobních údajů a můžete uplatnit právo přenést námi zpracovávané údaje k jinému správci na základě písemné žádosti (včetně elektronické pošty). Uplatnění svých práv se můžete domáhat u Úřadu na ochranu osobních údajů.